Filtracja wody, Zdrowie, Nanofiltracja

Znaczenie wody dla organizmów żywych trudno przecenić, jest ona niezbędna do wielu procesów życiowych. Woda w organizmie człowieka pełni ważne biologiczne i fizjologiczne funkcje, w związku z tym zapotrzebowanie na nią musi być regularnie zaspokajane. Jednak w kontekście ostatniego zatrucia Odry warto się zastanowić, jaką jakość ma woda, którą na co dzień spożywamy oraz używamy do celów spożywczych.


Woda jest jednym z ważniejszych czynników umożliwiających życie na naszej planecie. Jest niezbędna do funkcjonowania wszystkich żywych organizmów na niej bytujących. Woda pokrywa ponad 70% powierzchni Ziemi, a ciało człowieka w większości składa się z wody. Mało tego, wodę (np. wodorową) można wykorzystywać w terapii.
Wodę zużywamy w różnych gałęziach gospodarki, rolnictwie, używamy jej także do konsumpcji domowej. Woda jest także nośnikiem zanieczyszczeń, które często są pochodzenia antropogenicznego. Są one przenoszone na duże odległości, dlatego tak ważne jest dbanie o czystość i wysoką jakość wody, którą możemy zapewnić poprzez procesy oczyszczania. Coraz więcej mówi się o potrzebie globalnych działań na rzecz ochrony wód i przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.
Kontekst czystości wód gruntownych i podziemnych jest niezwykle ważny w obliczu klęski, jaka dotknęła rzekę Odrę. Na zanieczyszczenie rzeki mogło mieć wpływ kilka czynników jak susza i obniżony poziom wód, substancje trafiające do kanalizacji miejskiej, a następnie do rzeki lub chemikalia. Obecnie sprawa jest badana i wyjaśniana. Jednak wielu mieszkańców okolicy miało uzasadnione obawy co do czystości wody w kranach w tym regionie. Władze odpowiedzialne za czystość wody wydały oświadczenie, że zatrucie Odry nie wpływa na jakość i czystość wody w kranach. O to najlepiej jednak zadbać samemu za pomocą nanofiltracji.

Jakie zanieczyszczenia mogą znajdować się w wodzie kranowej?

Woda z kranu może pochodzić z dwóch źródeł – to wody powierzchniowe (rzeki, jeziora i rezerwuary) oraz wody gruntowe (studnia artezyjska lub głębinowa). Jednak zanim w domu zaczniemy korzystać z wody, musi ona przejść proces dezynfekcji, np. chlorem, który niszczy bakterie i pasożyty. Jednak chlorowanie wody nie zawsze wystarczy, niektóre chorobotwórcze zarazki mogą nadal zanieczyszczać wodę. Dodatkowo mogą się w niej znaleźć różne metale jak ołów czy miedź pochodzące ze starych rur. W kranówce mogą występować także azotany i chemikalia pochodzące z nawozów i pestycydów oraz materiały pochodzące z procesu erozji skał i działalności przemysłowej.

W Polsce normy dotyczące jakości wody pitnej określone są w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Według tych zapisów woda jest zdatna do użycia, gdy jest wolna do mikroorganizmów chorobotwórczych, pasożytów i substancji w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji w stężeniach oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych. Woda musi również spełniać określone wymagania mikrobiologiczne i chemiczne. Rozporządzenie określa także zasady dopuszczenia wody do spożycia przez Państwową Służbę Sanitarną i narzuca regularny monitoring jej jakości.

Jak poprawić jakość wody w domu?

Zanim woda dotrze do naszego domu, musi przebyć długą drogę przez góry, skały, zanieczyszczenia oraz rury wodociągowe. Niektóre zarazki i bakterie mogą przetrwać zabiegi wykonywane przez stacje uzdatniania wody i mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Aby mieć pewność, że woda, którą spożywamy i używamy do celów spożywczych, jest rzeczywiście czysta, warto ją filtrować w warunkach domowych. Najlepszą i najskuteczniejszą metodą oczyszczania wody jest nanofiltracja.

Na czym polega nanofiltracja?

Nanofiltracja jest procesem filtracji membranowej, w której siłą napędową jest ciśnienia transmembranowe, czyli różnica pomiędzy dwiema stronami membrany. Pod wpływem ciśnienia znajdującego się w sieci wodociągowej, woda przepływa przez cienkie pory membrany na drugą stronę membrany nanofiltracyjnej, w strefę ciśnienia o wiele niższego. Tego typu membrana jest w stanie rozpoznać rozmiar oraz rodzaj jonów występujących w wodzie. W jej wnętrzu zbierają się grupy cząsteczek stałych, przez co pomiędzy składnikami płynu i powierzchni membrany powstają siły odpychania i przyciągania powodujące działanie jonoselektywnie. Jony pierwiastków mogą przedostać się przez membranę, jednak współczynnik odrzutu chlorków i siarczanów wynosi 90%. Najważniejszym czynnikiem systemu nanofiltracji jest membrana, jednak oprócz niej występują dodatkowe filtry wstępne (wkład piankowy i węglowy) i filtry po membranie.

Stacja nanofiltracji wody – dlaczego warto ją mieć w domu?

Domowa stacja nanofiltracji, której przykładem jest wysokiej klasy Chanson NF-370, sprawi, że woda, którą będziemy mieli w kranie i używali w domu, będzie nie tylko czysta i zdrowa, ale również bardzo smaczna. Zastosowany w urządzeniu system nanofiltracji gwarantuje usunięcie takich zanieczyszczeń jak metale ciężkie, węglan wapnia, zlikwiduje także związki mikrobiologiczne itp. Natomiast wkład węglowy zapewni przefiltrowanej wodzie idealny smak. Stacja nanofiltracji usuwa żelazo, wapno i inne związki, z którymi nie radzą sobie zmiękczacze wody. Dodatkowo poradzi sobie z wodą morską oraz mocno zanieczyszczoną na poziomie klęski żywiołowej. Redukuje chlor, usuwa pestycydy, zanieczyszczenia wirusowe, chlorek winylu, zmniejsza także twardość wody nawet o 70%.
Pomimo tego, że woda, która ma trafić do naszych domów, jest badana i oczyszczana, to może ulec zanieczyszczeniom znajdującym się w rurach, którymi płynie. Do tego często można w jej smaku i zapachu wyczuć chlor używany do dezynfekcji w Zakładach Uzdatniania Wody. Aby mieć pewność, że woda, która leci z naszego kranu, jest czysta i smaczna, warto zainstalować w domu stację nanofiltracji, dzięki której pozbędziemy się z wody bakterii, związków chemicznych i mikrobiologicznych, a także zredukujemy jej twardość. Takie urządzenia do nanofiltracji znaleźć można w naszej ofercie.