pH i ORP wody jonizowanej po zagotowaniu.

W tym artykule dzielimy się z Państwem doświadczeniem polegającym na wpływie podwyższania temperatury wody jonizowanej uzyskanej z jonizatora Chanson Miracle Max na wynik pH oraz ORP.

6085

Miracle Max czarny

Film: Chanson Miracle Max podstawowa obsługa

Pobrana próbka wody do podgrzania na programie „Alkaline 2” zakres referencyjny pH 9.0

Próbka po pobraniu została zagotowania, poniżej wskaźniki pH oraz potencjału REDOX po zagotowaniu wody przy określonej temperaturze:
Dane wyjściowe wody pobranej z Miracle Max;
pH:  9,3
ORP: – 260mv

Pobrana woda po jonizacji z jonizatora Miracle Max jw. po podgrzaniu do 43st.C:
pH: 8,85
ORP: -195mv

Alkaliczna woda jonizowana po zagotowaniu i wystudzeniu do 50,6st. C:
pH: 8,78
ORP: +38mv

-po kolejnej min. wzrost ORP do 56mv

-po kolejnych 5min. temp. wody 41,5st. C:
pH: 8,78
ORP +88

-po odczekaniu 10 min i wystudzeniu wody jonizowanej do 39st. C:
pH: 8,79
ORP: 100mv lekko wzrasta na plus

Z powyższego przykładu można wnieść, że jonizowana woda alkaliczna po przegotowaniu utrzymała na wysokim poziomie zasadowość, natomiast ujemny redox praktycznie zostaje wytrącony przez wzrost temperatury i całkowicie utracony po przegotowaniu.

Legenda:
ORP – (OxidationReduction Potential) potencjał redukcji utleniania REDOX

Opracowanie własne: wszelkie prawa zastrzeżone i chronione prawami autorskimi. Kopiowanie, powielanie bez zgody autora surowo zabronione.